Programok

TÖBBFÉLE KOROSZTÁLY TÖBBFÉLE PROGRAM

Az egyre sokasodó és súlyosbodó problémák, melyekkel nap, mint nap szembetaláljuk magunkat- a (különösen a fiatalok között) terjedő bűnözés, a rasszizmus, az erőszak, a rombolás, az önbizalom és a bizalom hiánya a tulajdon tiszteletének hiánya - leküzdhetők az öt erény fejlesztése révén, amelyek ugyan alapvetően meglévő minőségei a személyi¬ségnek, fejlesztésük mégis éppolyan odafigyelést igényel, mint bármely más egyéni képes¬ségé. Az Emberi Értékek Program célja, hogy kifejlessze és megerősítse a fiatalokban az emberi értékeket, hogy ez által képesek legyenek tehetségüket és adottságaikat kibontakoztatva teljes életet élni, és tevékenyen hozzájárulni közvetlen és tágabb környezetük, közösségük jólétéhez.
TOVÁBB A KÉPRE KATTINTVA


HOGYAN ILLESZKEDIK A PROGRAM AZ ISKOLAI TANANYAGHO

AZ ETIKAOKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ EMBERI ÉRTÉKEK

A módszert évek óta alkalmazó tanárok tapasztalatai a világ minden táján azt mutatják, hogy a program nagy segítséget nyújt a gyerekeknek abban, hogy személyiségüket és képességeiket a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztassák. A gyakorlatok beépíthetők az iskolai alapképzés tantárgyaiba, de alkalmazhatók önállóan is. Speciális célja a fizikai, mentális, érzelmi, erkölcsi és lelki nevelés támogatása, a különböző értékek és karakterjegyek fejlesztése által. Néhány példa ezek közül:


GYEREKEKKEL...

ALAPVETŐ EMBERI ÉRTÉKEK OKTATÁS SOMOGYVÁRON

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolájában Somogyváron jártunk 2012. november 7.-én, ahol a 7.-8. osztályból jelentkezett tanulók Lakatosné Dörnyei Katalinnal beszélgethettek az etika témakörét érintő örök érvényű emberi értékekről.

A tanév során 4 alkalommal kerül sor a beszélgetésre, amelynek célja a gondolatébresztés, a személyiség formálása. Az előadás értékességét jelezte, hogy a gyerekek olykor mély csöndben, a figyelem csöndjében hallgatták az előadót. Először az emberi kapcsolatok, a barátság témája került szóba, amiről a tanulók személyes véleményüket is elmondhatták. A „szellemi” műhely kezdeti sikereit látva, bízunk benne hogy a tanulók érdeklődése, lelkesedése a téma iránt ugyanilyen pozitív marad mint az első alkalommal.


Kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében

HASZNÁLD KÉTSZER

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolájában Somogyváron járt Alapítványunk tagja Jani Erzsébet, aki 2012. november 7.-én az újrahasznosítás fontosságáról beszélt, majd kézműves foglalkozást tartott az iskola diákjainak.

A tanév során 4 alkalommal lesz a gyerekeknek lehetősége, hogy új kézműves technikákkal ismerkedjenek meg, szem előtt tartva a takarékosság, az egyszerűség és az újrahasznosítás szempontjait. Így a gyakorlatban láthatják, hogy a háztartásban keletkező „hulladék” felhasználásával ajándékok, dísztárgyak készíthetők!

November 7-én átlátszó és színes műanyag pet-palackból alkottak pillangót, ill. méhecskét. A foglalkozáson 14 meghívott tanuló vett részt 1-6. o.-ig., akik hatalmas lelkesedéssel nyírták, festették, díszítették alkotásaikat.


KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Jótanácsok közösségi munkát vállaló diákoknak

Ki lehet önkéntes?

Önkéntes az lehet, aki tizedik életévét betöltötte.

1. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű
önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

2. A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű
önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

3. A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be
nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre
fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti
tizennyolc órát.

4. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a
közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

5. A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony
keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni
a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,
b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,
c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

6. A fogadó szervezet köteles biztosítani
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
b) a szükséges pihenőidőt,
c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges
tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,
d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a
korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.


FIGYELEM!

Mikortól kell önkéntes munkát végezni az érettségihez?

A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeiről. E rendelkezés tartalmazza az ötven óra közösségi szolgálat (a köznyelvben gyakran önkéntes munkaként hivatkoznak rá) elvégzésének kötelezettségét is.

6. § (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolást először 2016-ban fogják kérni az érettségi bizonyítvány kiadásához.

97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

forrás: www.diákjog.hu


SPORT AZ ÉRTÉKEKÉRT

Értékes szabadidő

izonyára többen már hallottak arról, hogy létezik Magyarországon és több magyarok lakta határon túli településeken egy olyan szervezett egyesület mely célja az, hogy a fiatal korosztályt a sporton keresztül összefogja, és a szabadidő hasznos eltöltésére adjon lehetőséget. Az utcáról vagy a kábítószerrel és alkohollal telített szórakozóhelyekről egy felnőttek által felügyelt helyiségben, teremben lehetőséget biztosítanak az ismerkedésre, és a hétvégi éjszakai élet biztonságos eltöltésére adnak alternatívát.

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesülettel (MÉSE) már 2008 évben találkoztam és nagyon megfogott a tevékenységük hasznossága és leginkább szükségessége. Azonnal a tagja lettem és elkezdtem Fonyódon felnőtt segítőket és megfelelő helyiséget keresni a működéséhez. Mindenki akinek csak beszéltem róla fantasztikus ötletnek tartotta, de már nem vállalták fel a rendszeres hétvégi munkát igénylő segítséget, és sem a helyi iskolák sem az Önkormányzat nem tudott termet biztosítani a működéséhez.

Az országos tapasztalatokat is meghallgattam a MÉSE kétnapos konferenciáján és azt éreztem, hogy hiányzik még valami ebből a fantasztikus ötletből, de akkor nem tudtam, hogy mi lenne az. Jelenleg úgy gondolom, hogy nem elegendő csak felügyelni a fiatalok éjszakai szórakozását, hanem az Alapvető Emberi Értékek oktatási nevelési program ide is integrálható lenne. Természetesen minden korosztályoknak a megfelelő módszerekkel, ötvözve a mozgás a sport elsősorban az asztalitenisz és minden más szórakoztató tevékenységgel. (Cso-Csó, darc, társasjátékok stb.) Első körben tevékenységet felügyelő és szervező felnőtt emberek személyisége (Alapvető Emberi Értékeket gyakorló) lenne a meghatározó, aki nem csak nevelői, oktatói hanem példaértékű magatartásával hívja fel a fiatal korosztály figyelmét, mivel tudjuk és valljuk,hogy a legjobb tanítási mód a PÉLDAMUTATÁS!

Nagyon reméljük, hogy az elkövetkező időszakban megkapjuk a lehetőséget arra, hogy a gyakorlatban is igazolhassuk az elképzeléseink realitását. Amennyiben már működő közösségek csoportok szeretnének csatlakozni az említett egyesülethez, vagy az alapítványunktól kérnek iránymutatást segítséget keressék a megfelelő koordinátorokat az adott szervezeteknél.

Lakatos László
kuratóriumi tag
koordinátorKeresés a honlapon
ADÓ 1 % FEAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE
2016.01.13.

Köszönjük, ha gondol ránk!
Beszélgetések a kertben -videók
2020.09.15.

Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
Újra előadásokat tartok
2016.08.16.

2016. szeptembertől ismét különböző helyszíneken, több városban is tartok előadásokat. Érdeklődni, jelentkezni a szervezőknél a megadott elérhetőségeken lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várok: Dörnyei Katalin.
Ingyenes oktatás
2010.09.15.

Ingyenes oktatásra jelentkezés
Riportok
2010.09.22.

A Dalai Láma tanácsokat adott az Alapítványnak
Köszönet a felajánlásért
2011.06.29.

Az Alapítvány egy házaspártól az alábbi felajánlást kapta: A magát megnevezni nem kívánó házaspár felajánlotta, hogy Alapítványunk minden nyáron a Siófokon levő családi házukat a hozzá tartozó nagy területtel együtt ingyenesen használhatja , mint oktatási- és szabadidő központot.

Az Alapítvány tagjai nevében szívből köszönjük a támogatást nekik!

Lakatosné Dörnyei Katalin
alapító
Egy nap Böjte Csaba atyával
2011.11.10.

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány néhány tagja 2011. október 26.-án Erdélyben, Csíksomlyón találkozott Böjte Csaba atyával, aki ferences rendi szerzetes.
Adományosztó, bemutatkozó rendezményünk
2011.12.10.

2011.november 16-17.-én az Alapvető Emberi Értékekért Alapítvány 9 fővel látogatott el a NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthonába.
Látogatás az állatvédőknél
2012.01.03.

2011. december 18-án látogatást tettünk a Siófoki Állatvédő Alapítványnál.
Karácsony az anyaotthonban
2012.01.11.

A nágocsi anyaotthon karácsonyfája alá kerültek az adományok
Megalakult az AEÉ Klub!
2012.01.11.

2012. január 05.-én megalakult az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány Fonyódi Klubja, minden hónap első és harmadik csütörtökén 17.00 órától 20.00 óráig tartunk klub foglalkozásta Fonyódi Művelődési Házban. A Klub céljai a következők: Az alapvető emberi értékek jegyében: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport tevékenység, táborok szervezése gyermekeknek Az Alapítvány képzései minden esetben ingyenesek! Az Alapítvány, és annak Klub tagjai önkéntes segítő munkát végeznek pld. gyermekotthonokban, adományokat gyűjtenek, és azokat kiosztják a rászorulóknak.
Étel- és ruhaosztás Sopronban
2012.04.28.

A vasárnapi (április 22.) étel-és ruhaosztásról... Szeretnénk minden kedves Önzetlen Ismerősnek és Ismeretlennek, Barátnak, Testvéreknek köszönetet mondani a sok felajánlásért, és azért hogy ilyen szervezetten és gördülékenyen működött a program. Több száz ember volt és mindenkinek jutott meleg étel, tartós élelmiszer, tisztálkodási eszközök és minőségi ruha. A gyermekeknek játékok és sütemény. Ezúton szeretném tudatni, hogy ha a továbbiakban adományt szeretnétek adni, vagy anyagiakkal hozzájárulni a munkánkhoz, ezt hivatalosan is megtehetitek alapítványunkon keresztül: Alapvető Emberi Értékek Közhasznú Alapítvány. a részletekkel kapcsolatban az érdeklődőknek szívesen adunk további információkat. Hála és szeretet minden Önzetlen Szívnek és minden Önzetlen Léleknek!
Joshi Bharatnál jártunk
2012.05.21.

A felesége révén fonyódi kötődésű Joshi Bharat, indiai származású sorselemző és műsorvezető fogadta alapítványunk alapítóját, kíséretét, és válaszolt néhány kérdésünkre is.
Környezetvédelmi konferencia Siófokon
2012.05.25.

Alapítványunk tagjai május végén részt vettek egy környezetvédelmi kérdéseket is eszegető konferenciasorozat első rendezvényén
Adományok
2012.10.02.

Az AEÉ Közhasznú Alapítvány újra adományokat adhatott.
I. KAMASZ BOX Pályázat
2012.11.06.

Fotó – és Video klip pályázat LÉGY KREATÍV!
Nagylelkű felajánlások
2012.11.07.

Szeretettel várjuk nagylelkű felajánlásaikat és adományaikat.
Mikortól kell önkéntes munkát végezni ?
2012.11.10.

ELKÉSZÜLT AZ I. PÁLYÁZATI FOTÓ
2012.11.11.

Óvatosan válaszd meg a barátaidat, mert mindegyiket tiszta szívedből szeretned kell. Ne gyűlöljetek senkit sem. De a szívetekben csak a jó embereket őrizzétek. Fontos, hogy mindig a jó társaságra vágyjatok, ahol nem találkoztok szembe irigységgel. Még ha nehéz is megtalálni a jó barátokat, akkor is csak jó emberek társaságában tartózkodjatok. Ha nem vagytok biztosak a barátotokban, akkor inkább egyedül töltsétek el az időtöket, így nem veszíthettek semmit. Jobb, ha fel sem merül bennetek, hogy rosszak társaságba keveredjetek. Jobb, ha nem gabalyodunk bele mások ravaszságába. - Dhyana Vahini, Ch 9: “Spiritual Development”.
Magamból adni jó
2012.12.29.

Csaba testvér karácsonyi emlékei
Diákrelax
2013.04.02.

DIÁKRELAX - Bekerült a NAT-ba a relaxáció és a meditáció
Tolsztoj - Levélrészlet
2013.07.24.

Minden nevelés alapjául elsősorban azt kell megtennünk, amit iskoláinkban egészen elhanyagolnak...
Meghívó
2013.11.16.

Szeretettel várjuk aktuális és ingyenes tájékoztatóinkra és klub foglalkozásinkra Budapesten, Pereden, Fonyódon és Siófokon. A csoport foglalkozásokról további információt az alábbi telefonszámon kaphat: Lakatosné Dörnyei Katalin: 70/331-0958
Megjelent jegyzetünk!
2013.11.16.

Megjelent legújabb jegyzetünk az Alapvető Emberi Értékekről, amely segíti az olvasót az önismeret ösvényén a megtisztulásban és a kozmikus tudatosságra vezető lépések előkészítésében.
Zen történet
2014.01.05.

Légy önmagad mestere...a válaszok benned vannak.....ha nem a saját tapasztalatod alapján tanulsz, akkor a tudásod teljesen haszontalan....merülj el magadban....
Önismereti foglakozások új időpontjai
2014.01.09.

"Az oktatás vége a jellem." - Sai Baba
Jókai Anna: Pásztorok és Bölcsek
2014.01.09.

Mindenki tanuló az univerzumban: óvodától az egyetemig. Vannak bukók, vannak ismétlők. Vannak előrerukkolók. S vannak, akik „oktatásukat” észre sem veszik. Ami igaz, az igaz: nem könnyű a tanítványnak, ha felismeri a Mesterét. Mert akkor követni kell. Nem dicsérgetni, nem a szavait szajkózni, nem kisajátítani, nem megzsarolni, nem kihasználni őt, hanem követni.
Alapítványunk II. PÁLYÁZATA
2014.01.09.

Fiatalok figyelem! Várjuk az Alapvető Emberi Értékekről szóló fotóitokat és videó felvételeiteket, amiről a honlapunkon,OKTATÁS / ÉRTÉKEK menüpontban olvashattok!